Ruh sağlığı merkezleriyle 7 bin kişiye ulaşılacak

Görünmezadam

Kayıtlı Üye

Kronik ruhsal bozukluğu olanların toplumla iç içe yaşama hakkının korunması ve bu bireylerin yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımının aktif şekilde desteklenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede, son yıllarda, toplum temelli modele geçmek için ruh sağlığı hizmetlerinde kapsamlı bir reforma gidilmesi yönünde birçok adım atıldı.

Sağlık Bakanlığınca, kronik ruhsal bozukluğu olan bireyler için toplum temelli hizmetler sunmak amacıyla kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde kronik bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve atipik psikoz hastalarına, toplum temelli psikososyal destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalara paralel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi paydaşlığında "Ruhsal Engeli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" başlatıldı.

Proje, ruhsal engellilerin sosyal içermelerine olanak sağlamak ve onlara kaliteli hizmet sunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve 36 ay sürecek projeyle, 5 bin ruhsal engelli ve ailelerinden oluşan hizmet kullanıcısı, bin 500 ruhsal sağlık ve bakım hizmetlerinde yer alan klinik personel, 500 yerel ve merkezi düzeyde fikir lideri olmak üzere 7 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yeni istihdam yöntemleri geliştirilecek

Projeyle toplum temelli destek hizmetlerinin sağlanması yoluyla ruhsal engellilerin temel haklara yeterli ve eşit koşullarda erişmesi, kendilerini toplumun değerli, önemli bir parçası olarak hissetmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlere katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Projeyle, Türkiye genelinde kurulu ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek. Böylece ruhsal engellilerin sosyal ve ekonomik hizmetlere erişimi kolaylaştırılacak, ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının önü açılacak ve sosyal bütünleşme sağlanacak. Ruhsal engelliler için yeni istihdam yöntemleri de geliştirilecek.

Hizmet verenlerin yetkinlikleri artırılacak

Proje faaliyetleri çerçevesinde, ruhsal engelliler için hizmet geliştirmeye yönelik politikalar oluşturulacak ve planlanacak. İzlem standartları geliştirilecek, hizmet verenlerin yetkinlikleri artırılacak ve etkili koordinasyon yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının mevzuat desteğinin revize edilmesine katkı sağlanacak.

Ruhsal engellilerin bakımında kanıta dayalı tedavi yöntemleri sunan yetkin iş gücü oluşturmak için birey merkezli yaklaşım içeren eğitim modülleri geliştirilecek.
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst