Muhasebe Uygulamaları 2006 Bütünleme Soruları Ve Cevapları

Marea

Bayan Üye
Muhasebe Uygulamaları 2006 Bütünleme Soruları Ve Cevapları 1-sermaye artırımına giden bir anonim şirkette hisse senetlerinin nominal değeri ile bu hisse senedlerin ihraç fiyatları arasındaki fark asagıdakı hesapların hangısınde ıncelenir?
hisse senedi ihraç primi hesabı

2-ticari mallar:20.000
yurtiçi satıslar:12.000
satış iadeleri:300
satış iskontolorı:500
S.T.M.M :9.00
yukarıdaki bilgilere göre net satış değeri kaç tl dir?
11.200

3-kayıtlı değeri 40.000,birikmiş amortismanı 16.000 olan maddi duran varlık %25 oranında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.yeniden degerleme artış tutarı kaç tl dir?
6.000

4-tasfiye döneminde alacak senetlerinin iskontolu tutarı üzerinden tahsiline ilişkin yapılacak kayıt hangisidir?
kasa.................XX
kısa vadeli..........XX
borçlanma gid.....XX
..................Alacak senetleri.....XX

5-işletme 20.000 tl maliyetli malının bir kısmını 19.800 tl'ye (1.800 tl'si kdv ) satarak bedelini bir bankaya yatırmıstır.buna ilişkin olarak yapılacak yevmiye kaydı için asagıdakı ifadelerden hangısı dogrudur?
yurtiçi satıslar hesabı 18.000 tl alacaklandırılır.

6-kollektif şirkette ortakların azaltılan sermaye payları hangi hesabın alacagına kaydedilir?
ortaklara borçlar hesabı

7-asagıdakı şirketlerden hangısı kuruluş sekli ve yapısı yönüyle en geniş kapsamlıdır?
anonim şirket

8-asagıdakılerden hangısı limited şirketin faaliyet kapsamına girmez?
bankacılık

9-asagıdakılerden hangısı A.Ş.in kardan yedek ayırma nedeni değildir?
ortaklara sürekli ve düzenli gelir sağlamak.

10-
B_______ALACAK SENETLERİ HESABI________A
.......5.000.................I IIII................ ..............
yılsonunda senetli alacakların ,tasarruf degerinin 4.000 tl oldugu belirlenmiştir.tasarruf degerine göre yapılacak dönem sonu kaydıyla ilgili hangi ifade dogrudur?
reeskont faiz gideri hesabı 1.000 tl

11. ve 12. sorular asagıdakı bilgilere göre cevaplandırılacaktır.
''A'' ve ortakları kollektif şirketinin sermayesi 15.000 tl olup ,ortakların sermaye payları şöyledir:
ortak A : 8.000
ortak B : 3.000
ortak C : 4.000
şirket 2006 yılında 2.100 tl zarar etmiştir.sözleşmeye göre zarar ortaklar arasında sermaye paylarıyla orantılı dagıtılacaktır.

soru 11- bu bilgilere göre ortak B 'nin zara payı kaç tl dir?
420

12-yukarıdaki bilgilere göre,ortak C 'nin zarar payını şirkete nakden ödemesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı asağıdakılerden hangısıdır?
_________________%____________ _____
kasa hs........560
....................ortaklarda n alcaklar hs....560
__________________%___________ ______

13-''U'' limited şirketinin ödenmiş sermayesi 8.000 tl dir.döneme ait karı 1.000 tl,kanunen kabul edilmeyen giderleri 100 tl ve vergiden muaf gelirleri 600 tl olan şirketin 1.temmettü tutarı kac tl.dir?
400

14-işletmenin daha önce belirlediği kasa noksanının sebebinin mevduat hesabına yatırılan paranın kaydının unutulmasından kaynaklandıgı saptanmıstır?buna göre asagıdakılerden hangısı dogrudur?
bankalar hesabı borclu,sayım ve tesellüm noksanları alacaklı

15-emsal bedelinin ''ortalama fiyat'' esasının uygulanmasında aylık satış miktarının emsal bedeli belirlenecek malın miktarına nazaran yüzde kacından az olmaması gerekir?
25

16-asagıdakılerden hangısı şirket(ortaklık) olabilmenin özelliklerinden değildir?
elde edilen karın vergiye tabi olması

17-''Kom'' komandit şirketinin geçmiş yıllar zaraından,komandite ortak '' Z'' payına 700 tl,komanditer ortak '' P'' nin payına 1.100 TL düşmüştür.son yılın karından komandite '' Z'' nin payına 900 tl,komanditer P nin payına 1.500 tl düşmektedir.
bu bilgilere göre komanditer '' P '' ye ödenecek kar payı kaç tl dir?
400

18-kredili alınan 2500 tl lik mal,yanlışlıkla 250 tl olarak kaydedilmiştir.
bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı asagıdakılerden hangısıdır?
ticari mallar hesabı 2.250 boclu,satıcılar hesabı 2.250 alacaklı

19-komandit şirketlerde asagıdakı ifadelerin hangisi yanlıştır?
komandite ortakların sorumlulukları sınırlıdır.

20-'' Z '' işletmesine ait bilgiler asagıdakı gibidir.
ticari kar:10.000
fazla degerlenen valıklar:3.000
ek*** degerlenen varlıklar:1.000
vergiden muaf gelirler:500
kanunen kabul edilmeyen giderler :200
bu bilgilere göre mali kar kaç tl dir?
9.500

21-V.U.K na göre maddi duran varlıklar hangi bedel ile aktifleştirilir?
maliyet bedeli ile

22-muhasebenin temel kavramlar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri cercevesınde hazırlanmış olan bir sermaye şirketine ait ,gelir tablosunda yer alan vergi öncesi kara ne ad verilir?
dönem karı

23-asagıdakılerden hangısı muhasebe içi envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizandır?
kesin mizan

24-anonim şirketlerde halak satılmak üzere arz edilen hisse senetleri asagıdakı hesaplardan hangısınde izlenir?
nazım hesapları

25-devir yoluyla birleşen şirketlerde asagıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılmaz?
sermaye hesabı

26-_______________%_____________
kasa hesabı
binalar hesabı
.........................ödenm emiş sermaye
__________________%___________ __
yukarıdakı yevmıye kaydıhangiişleme aittir?
sermaye taahhüdünün ortakalr tarafından yerine getirilmesi

27-A.Ş. de geçmiş yıl zararları ortaklardan kaldırmak suretiyl sermaye azaltma yoluna gidilmiştir.bu işleme ait yevmiye kaydı asagıdakılerden hangısıdır?
_________________%____________ __
sermaye hesabı
...............geçmiş yıl zarar hesabı
__________________%___________ __

28-asagıdakılerden hangısı gider hesabı değildir?
alacak senetleri reeskontu hesabı

29-işletmenin dönem içinde peşin tahsil ederek diğer olagan gelir ve karlar hesabına kaydettiği 100.000 tl lik gelirin 40.000 tl'lik kısmı izleyen döneme ait oldugu saptanmıştır.bu bilgilere göre asagıdakılerden hangısı dogrudur?
gelecek döneme ait 40.000 tl'lik gelir vardır.

30-işletmenin '' C '' malı ile ilgili dönem içi ve dönem sonu bilgileri asagıdakı gıbıdır.
------------BİRİM-------FİYAT (TL)
Dönem başı........30................ ..700
alış...................50..... .............750
satış.................40...... ............600
dönem sonunda işletmenin stoklarında 50 adet ''C'' malı mevcuttur.
son giren ilk cıkar yöntemine göre (LIFO) işletmenın dönem sonu stoklarının maliyeti kac tl'dir?
36.000​
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst