Muhasebe Uygulamalari 2004 Bütünleme Sinav Sorulari

Marea

Bayan Üye
Muhasebe Uygulamalari 2004 Bütünleme Sinav Sorulari * A ve ortakları kolektif şirketinin toplam sermayesi 15.000 olup, Ortak A’ nın sermaye payı 8000, Ortak B’ nin 3000 ve Ortak C’ nin sermaye payı 4000 Tl’ dir. İşletme 2100 TL zarar etmiştir ve zarar sermaye paylarına orantılı olarak dağıtılacaktır. Ortak B’ nin zarar payı aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP: 420 TL
************************************************** *************************
2* Yukarıdaki verilere göre Ortak C’ ye düşen zarar payının ortak tarafından nakden yerine getirilmesi ile ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP:
Kasa hs.
Ortaklardan alacaklar hs.
************************************************** ****************************
3* Yenileme, yatırım, geliştirme gibi amaçlar için dönem karından ayrılan yedeklere ne ad verilir ?
CEVAP: Özel fonlar
************************************************** *******************************
4* Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında Duran varlıklar grubunda yer almaz ?
CEVAP: Stoklar
************************************************** ******************************
5* Aşağıdakilerden hangisi A.Ş. için yanlış bir bilgidir ?
CEVAP: Tedrici kuruluş ani kuruluşa göre daha kısadır.
************************************************** *****************************
6* R ve S şirketleri birleşerek P şirketini kurmaları durumunda gerçekleşen birleşme türüdür ?
CEVAP: Yeni şirket kurma yolu ile birleşme
************************************************** ******************************
7* Aşağıdakilerden hangisi ödenmemiş sermaye hesabı için doğrudur ?
CEVAP: Pasif düzenleyici aktif karakterli hesaptır.
************************************************** ******************************
8* Tasfiye döneminde yapılan günlük normal giderler hangi hesaba kaydedilir ?
CEVAP: Genel yönetim giderleri hesabına
************************************************** *******************************
9* Dönem sonu işlemleri sırasında kesin mizandan sonra yapılan işlemdir ?
CEVAP: Mali tabloların hazırlanması
************************************************** ********************************
10* Kurumsal yapısı işleyişi ve sermaye büyüklüğü gibi özelliklere sahip en gelişmiş şirket türü aşağıdakilerden hangisdir ?
CEVAP : Anonim Şirket
************************************************** **********************************
11* Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin faaliyet konuları içinde yer almaz ?
CEVAP: Bankacılık faaliyetleri
************************************************** *******************************
12* Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin özellikleri içinde yer almaz ?
CEVAP: Şirket sözleşmesinin sözlü olması
************************************************** *********************************
13* V.U.K.’ ununa göre her türlü senetlerle, hisse senetleri ile tahvillerin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir ?
CEVAP: İtibari değer
************************************************** **********************************
14* Alacak senetleri hs.’ nın borç kalanı 500 TL, cüzdandaki senetlerinin peşin değeri ise 4000 TL’ dir. Senetlere tasarruf değeri ölçüsü uygulanması halinde yapılacak dönem sonu kaydı aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP:
Reeskont faiz giderleri hs. 1000 TL
Alacak senetleri reeskontu hs. 1000 TL
************************************************** ************************************
15* İşletme 8000 TL maliyetli bir makinesine azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemi uygulayacaktır. İkinci yılın amortisman payı kaç TL’ dir ?
CEVAP: 1,920 TL
************************************************** ************************************
16* İşletmenin sattığı ticari mallardan elde ettiği hasılat 14,800 TL, satılan ticari mallarının maliyeti 10,000 TL, Ticari malları 6000 TL, satıştan iadeleri 2200 ve satış iskontoları 1100 TL ise Brüt satış kar veya zararı kaç TL’ dir ?
CEVAP: 1500 TL
************************************************** **********************************
17* Ticari karı 70 milyon TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 20 milyon, ve vergiden muaf gelirleri 5 milyon TL ise işletmenin mali karı kaç TL’ dir ?
CEVAP: 85 milyon TL
************************************************** **********************************
18* A limited şirketin dönem karı 1 milyar TL2 dir. Ödenmiş sermayesi ise 8 milyar TL’dir. Bu bilgilere göre Şirketin I. Temettü tutarı kaç TL’ dir ?
CEVAP: 400 milyon TL’ dir.
************************************************** ***********************************
19* A komandit şirketinde komanditer ortağın şirketten ayrılması durumunda ayrılan ortağa yapılan ödeme için yapılacak kayıtta hangi hesap borçlandırılır ?
CEVAP: Diğer Çeşitli Borçlar hs.
************************************************** **************************************
20* Dönem sonu envanter işlemleri sırasında kaydedilen kasa noksanın nedeninin Bankaya yatırılan paranın kaydının unutulmuş olduğu anlaşılmıştır. Yapılacak dönem sonu kaydı aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP:
Bankalar hs.
Say. Ve tes. Noksanları hs.
************************************************** **************************************
21* Geçmiş yıllar karları hs.
Ortaklara Borçlar hs.
Yasal yedekler hs.
Ödenecek vergi ve fonlar hs.

Yukarıdaki yapılan kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir ?
CEVAP: Geçmiş Yıllar karlarının yedek ve vergi ayrıldıktan sonra ortaklara dağıtılmasına
************************************************** ************************************
22* Dönem Net karı hs.
Ortaklara borçlar hs.
Yukarıdaki yapılan kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir ?
CEVAP: Kar dağıtımına
************************************************** ************************************
23* A şirketinin sermayesi iki ortak olmak üzere 1000’er TL arttırılmıştır. Ortak B’ nin sermaye artırım taahhüdünün nakden yerine getirmesi halinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP:
Kasa hs.
Ortaklardan alacaklar hs.
************************************************** *******************************
24* Bankalar hs.
Alacak senetleri hs.

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir ?
CEVAP: Bankadaki alacak senetlerinin tahsiline
************************************************** ************************************
25* Aşağıdakilerden hangisi şirketlerden Komandit şirketlerin tasfiye nedenleri arasında yer almaz ?
CEVAP: Komanditer ortağın ölümü
************************************************** **********************************
26* Mali kar hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz ?
CEVAP: Yedek akçeler
************************************************** ********************************
27* İşletme çıkarmış olduğu tahvillere yıl sonunda tahakkuk eden faizler için yapacağı kayıtta hangi hesabı borçlandırır ?
CEVAP: Finansman Giderleri hs.
************************************************** *********************************
28* Aşağıdaki kayıtlardan hangisi şirketin sermaye artırımını maddi duran varlıklarda yeniden değerleme artışları ile yerine getirmesine ait bir kayıttır ?
CEVAP:
M.D.V.Y.D.A. fonu hs.
Ödenmemiş sermaye hs.​
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst