Korece Sayılar (1-100)

Heulwen

Kayıtlı Üye
Korece Sayılar (1-100)


541px-South_Korea_(orthographic_projection).svg.png


Korece'de iki tür sayi sistemi var ;

  • 1. Çince kökenli sayilar
  • 2. Korece kökenli sayilar.


Çince Kökenli Sayılar

일=il=1
이=i=2
삼=sam=3
사=sa=4
오=o=5
육=yuk=6
칠=chil=7
발=pal=8
구=gu=9
십=sib=10
십 일=sib il=11
십 이=sib i=12
십 삼=sib sam=13
십 사=sib sa=14
십 오=sib o=15
십 육=sib yuk=16
십 칠=sib chil=17
십 발=sib pal=18
십 구=sib gu=19
이 십=i sib=20
이 십 일=i sib il=21
이 십 이=i sib i=22
이 십 삼=i sib sam=23
이 십 사=i sib sa=24
이 십 오=i sib o=25
이 십 육=i sib yuk=26
이 십 칠=i sib chil=27
이 십 발=i sib pal=28
이 십 구=i sib gu=29
삼 십 =sam sib=30
삼 십 일=sam sib il=31
삼 십 이=sam sib i=32
삼 십 삼=sam sib sam=33
삼 십 사=sam sib sa=34
삼 십 오=sam sib o=35
삼 십 육=sam sib yuk=36
삼 십 칠=sam sib chil=37
삼 십 발=sam sib pal=38
삼 십 구=sam sib gu=39
사 십 =sa sib=40
사 십 일=sa sib il=41
사 십 이=sa sib i=42
사 십 삼=sa sib sam=43
사 십 사=sa sib sa=44
사 십 오=sa sib o=45
사 십 육=sa sib yuk=46
사 십 칠=sa sib chil=47
사 십 발=sa sib pal=48
사 십 구=sa sib gu=49
오 십=o sib=50
오 십 일=o sib il=51
오 십 이=o sib i=52
오 십 삼=o sib sam=53
오 십 사=o sib sa=54
오 십 오=o sib o=55
오 십 육=o sib yuk=56
오 십 칠=o sib chil=57
오 십 발=o sib pal=58
오 십 구=o sib gu=59
육 십=yuk sib=60
육 십 일=yuk sib il=61
육 십 이=yuk sib i=62
육 십 삼=yuk sib sam=63
육 십 사=yuk sib sa=64
육 십 오=yuk sib o=65
육 십 육=yuk sib yuk=66
육 십 칠=yuk sib chil=67
육 십 발=yuk sib pal=68
육 십 구=yuk sib gu=69
칠 십=chil sib=70
칠 십 일=chil sib il=71
칠 십 이=chil sib i=72
칠 십 삼=chil sib sam=73
칠 십 사=chil sib sa=74
칠 십 오=chil sib o=75
칠 십 육=chil sib yuk=76
칠 십 칠=chil sib chil=77
칠 십 발=chil sib pal=78
칠 십 구=chil sib gu=79
발 십=pal sib=80
발 십 일=pal sib il=81
발 십 이=pal sib i=82
발 십 삼=pal sib sam=83
발 십 사=pal sib sa=84
발 십 오=pal sib o=85
발 십 육=pal sib yuk=86
발 십 칠=pal sib chil=87
발 십 발=pal sib pal=88
발 십 구=pal sib gu=89
구 십=gu sib=90
구 십 일=gu sib il=91
구 십 이=gu sib i=92
구 십 삼=gu sib sam=93
구 십 사=gu sib sa=94
구 십 오=gu sib o=95
구 십 육=gu sib yuk=96
구 십 칠=gu sib chil=97
구 십 발=gu sib pal=98
구 십 구=gu sib gu=99
백=Baek=100


------------------------------------
100/ 백/ 온 (Baek / On) = Yüz
101/ 백일(Baek il)
110/ 백십(Baek Sib)
111/ 백십일(Baek Sib il)
1, 000 /천 /즈믄 (Cheon / Zeu Meun) = Thousand
1, 001 / 천일(Cheon il)
1, 010 / 천십(Cheon Sib)
1, 100 / 천백(Cheon Baek)
1, 111 / 천백십일(Cheon Baek Siv il)
10, 000 / 만(Maan) / 일만(il Maan)
10, 001 / 만일(Maan il) / 일만일(il Maan il)
11, 000 / 만천(Maan Cheon) / 만일천(Maan il Cheon)
100, 000 / 십만(Sib Maan)
1, 000, 000 / 백만(Baek Maan) / 일백만(il Baek Maan)
10, 000, 000 / 천만(Cheon Maan) / 일천만(il Cheon Maan)
100, 000, 000 / 억(Eok) / 일억(Il Eok)
1, 000, 000, 000, 000 / 조(Jo) / 일조(il jo)
10, 000, 000, 000, 000, 000 / 경(Kyeong) / 일경(i Kyeong)Korece kökenli olan sayılar


1 ---- (하나) ---- (hana)
2 ---- (둘) ---- (tul)
3 ---- (셋) ---- (set)
4 ---- (넷) ---- (net)
5 ---- (다섯) ---- (tasot)
6 ---- (여섯) ---- (yosot)
7 ---- (일곱) ---- (ilgop)
8 ---- (여덟) ---- (yodol)
9 ---- (아홉) ---- (ahop)
10 ---- (열) ---- (yol)
11 ---- (열하나) ---- (yol-hana)
12 ---- (열둘) ---- (yol-tul)
13 ---- (열셋) ---- (yol-set)
14 ---- (열넷) ---- (yol-net)
15 ---- (열 다섯) ---- (yol-tasot)
16 ---- (열 여섯) ---- (yol-yosot)
17 ---- (열 일곱) ---- (yol-ilgop)
18 ---- (열 여덟) ---- (yol-yodol)
19 ---- (열 아홉) ---- (yol-ahop)
20 ---- (스물) ---- (simul)
21 ---- (스물 한) ---- (simul han)
22 ---- (스물 두) ---- (simul tu)
23 ---- (스물 세 ) ---- (simul se)
24 ---- (스물 네) ---- (simul ne)
25 ---- (스물 다섯) ---- (simul tasot)
26 ---- (스물 여섯) ---- (simul yosot)
27 ---- (스물 일곱) ---- (simul ilgop)
28 ---- (스물 여덟) ---- (simul yodol)
29 ---- (스물 아홉) ---- (simul ahop)
30 ---- (서른) ---- (sorin)
31 ---- (서른 한) ---- (sorin han)
32 ---- (서른 두) ---- (sorin tu)
33 ---- (서른 세) ---- (sorin se)
34 ---- (서른 네) ---- (sorin ne)
35 ---- (서른 다섯) ---- (sorin tasot)
36 ---- (서른 여섯) ---- (sorin yosot)
37 ---- (서른 일곱) ---- (sorin ilgop)
38 ---- (서른 여덟) ---- (sorin yodol)
39 ---- (서른 아홉) ---- (sorin ahop)
40 ---- (마흔) ---- (mahin)
41 ---- (마흔 한) ---- (mahin han)
42 ---- (마흔 두) ---- (mahin tu)
43 ---- (마흔 세) ---- (mahin se)
44 ---- (마흔 네) ---- (mahin ne)
45 ---- (마흔 다섯) ---- (mahin tasot)
46 ---- (마흔 여섯) ---- (mahin yosot)
47 ---- (마흔 일곱) ---- (mahin ilgop)
48 ---- (마흔 여덟) ---- (mahin yodol)
49 ---- (마흔 아홉) ---- (mahin ahop)
50 ---- (쉰) ---- (shween)
51 ---- (쉰 한) ---- (shween han)
52 ---- (쉰 두) ---- (shween tu)
53 ---- (쉰 세) ---- (shween se)
54 ---- (쉰 네) ---- (shween ne)
55 ---- (쉰 다섯) ---- (shween tasot)
56 ---- (쉰 여섯) ---- (shween yosot)
57 ---- (쉰 일곱) ---- (shween ilgop)
58 ---- (쉰 여덟) ---- (shween yodol)
59 ---- (쉰 아홉) ---- (shween ahop)
60 ---- (예순) ---- (yesun)
61 ---- (예순 한) ---- (yesun han)
62 ---- (예순 두) ---- (yesun tu)
63 ---- (예순 세) ---- (yesun se)
64 ---- (예순 네) ---- (yesun ne)
65 ---- (예순 다섯) ---- (yesun tasot)
66 ---- (예순 여섯) ---- (yesun yosot)
67 ---- (예순 일곱) ---- (yesun ilgop)
68 ---- (예순 여덟) ---- (yesun yodol)
69 ---- (예순 아홉) ---- (yesun ahop)
70 ---- (이른) ---- (irin)
71 ---- (이른 한) ---- (irin han)
72 ---- (이른 두) ---- (irin tu)
73 ---- (이른 세) ---- (irin se)
74 ---- (이른 네) ---- (irin ne)
75 ---- (이른 다섯) ---- (irin tasot)
76 ---- (이른 여섯) ---- (irin yosot)
77 ---- (이른 일곱) ---- (irin ilgop)
78 ---- (이른 여덟) ---- (irin yodol)
79 ---- (이른 아홉) ---- (irin ahop)
80 ---- (여든) ---- (yodin)
81 ---- (여든 한) ---- (yodin han)
82 ---- (여든 두) ---- (yodin tu)
83 ---- (여든 세) ---- (yodin se)
84 ---- (여든 네) ---- (yodin ne)
85 ---- (여든 다섯) ---- (yodin tasot)
86 ---- (여든 여섯) ---- (yodin yosot)
87 ---- (여든 일곱) ---- (yodin ilgop)
88 ---- (여든 여덟) ---- (yodin yodol)
89 ---- (여든 아홉) ---- (yodin ahop)
90 ---- (아흔) ---- (ahin)
91 ---- (아흔 한) ---- (ahin han)
92 ---- (아흔 두) ---- (ahin tu)
93 ---- (아흔 세) ---- (ahin se)
94 ---- (아흔 네) ---- (ahin ne)
95 ---- (아흔 다섯) ---- (ahin tasot)
96 ---- (아흔 여섯) ---- (ahin yosot)
97 ---- (아흔 일곱) ---- (ahin ilgop)
98 ---- (아흔 여덟) ---- (ahin yodol)
99 ---- (아흔 아홉) ---- (ahin ahop)
100 ---- 백 baek
 
takipçi satın al
Uwell Elektronik Sigara
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
Geri
Üst