Katkı Maddeleri

DeriN ~

#Börteçine
Bayan Üye
Katkı Maddeleri

İndirme Linki;
https://yadi.sk/i/EZ3xnj0qiYqXY

Kaynaktan Alıntı ;

KATKI MADDELERİ
Beton katkı maddeleri; su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarda katılan
organik ve inorganik kimyasal maddelerdir. Çimentonun sahip olduğu özelikleri, iyi yönde ve
belirli bir ölçüde değiştirmek amacı ile beton üretilirken veya üretildikten sonra katılarak taze
ve sertleşmiş betonun özeliklerini geliştirirler.

Mineral ve kimyasal olarak iki guruba ayrılırlar. Kimyasal katkılar betonun akışkanlığının
artırılması, erken ve yüksek dayanıma ulaşılması, geçirimsizliği ve dona dayanımın
sağlanması yanında priz sürelerini değiştirmek gibi amaçlarla kullanılmaktadırlar.
Akışkanlaştırıcılar, uygulamada su/çimento oranını azaltarak daha yüksek dayanım
kazanabilmek, kütle betonlarında hidratasyon ısısını düşürmek için çimento miktarının
azaltılması veya aynı işlenebilmeyi sağlayabilmek ve kolay yerleşmeyi sağlamak amacıyla
kullanılmaktadırlar. Akışkanlaştırıcılar su içerisinde eriyen boşluklu kimyasal dizilişleri ile
suyun yüzey gerilimini düşüren organik maddelerdir ve beton içine hava sürükleyerek
çimento topaklaşmasını önleyerek etkili olmaktadırlar. Su indirgeyiciler negatif elektriksel
yüke sahip olup, su yüzeyinde hareket etme eğilimindedirler. Su ve çimento reaksiyona
girdiğinde çimento taneleri su moleküllerini çevreleyerek floküller bir yapı oluştururlar.
Suyun bu şekilde kapanması istenen akışkanlığa ulaşabilmek için daha fazla su ilavesini
gerektirir. Akışkanlaştırıcı madde ilave edildiğinde çimento tanecikleri tarafından adsorbe
edilerek negatif yüklü katkı partikülleriyle birleşirler ve aynı yüklü olduklarından birbirlerini
iterler. Sonuçta kapanmış olan su açığa çıkar. Katkının defloküller etkisi sonunda çimento
flokülleşmesi önlenmekte ve açığa su çıkmaktadır. Bu maddelerin topaklaşmayı önlemeleri ve
aynı zamanda tanelerin birbiri üzerinde kaymalarını kolaylaştırarak yağlayıcı etki
göstermeleri betonun iç sürtünmesini azaltmakta ve işlenebilirliği artırmaktadır.
Çok düşük sıcaklıklarda yüksek kalitede beton dökümünü sağlayan özelikle hafif don halinin
gün boyu devam ettiği durumlarda, gece boyunca don olması ve ani sıcaklık düşüşü beklenen
hallerde, dondan koruyan katkı kullanılmaktadır. Beton antifrizi olarak kullanılan bu
katkıların özeliği betonun donma noktasını düşürmeleridir. Antifriz sıvısı olarak çoğunlukla
alkol, alkol esaslı sıvılar ve etilen glikol kullanılmaktadır. Etilen glikol cinsi bir antifriz suyun
içine edildiğinde oluşan çözeltinin birim yüzeyindeki su molekülü sayısı dolayısıyla da buhar
faza geçen su molekülü miktarı azaltmaktadır. Kolligatif özelik olarak bilinen bu durumda
suyun buhar basıncı buna paralel olarak da suyun donma noktası düşmekte, suyun buharlaşma
ısısı yükselmektedir.
 
takipçi satın al
Uwell Elektronik Sigara
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
Geri
Üst