İktisad-1.Ünite Soru-Cevap

Marea

Bayan Üye
1.Ünite-İktisadın tanımı ve temel kavramlar
1)İnsan ihtiyaçlarının sonsuz ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusununa ne ad verilir?
Kıtlık
2)Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları sınırsız olan ihtiyaçları karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
İktisat
3)Hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz?
İktisat doğal bir bilimdir
4)Tercih yapmak veya karar almak durumunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
Rasyonel davranış
5)Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın inceleme konuları arasında yer almaz?
Toplam talep
6)Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesi genelden özele gidilmesine ne ad veriliri?
Tümdengelim
7)I.Rasyonel Davranış
II.Karar Alma
III.Marjinal Analiz
IV.Faktör analizi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iktisadi düşünce tarzının ilkeleri arasında yer alır?
I,II VE III
8)I.Diğer değişkenler sabitken
II.Birlikte değişim-nedensellik
III.Sistematik hata
IV.Tümleme yanılgısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iktisadi düşünme tarzında yapılan hatalar arasında yer alır?
I,II VE IV
9)Bir bütün olarak ekonomiyi ve toplulaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen iktisat bölümü hangisidir?
Makro iktisat
10)Toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için ne olması gerektiğini inceleyen iktisad dalı hangisidir?
Normatif iktisat
11)Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan ekonomik birimlerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
Hanehalkı
12)Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediinde acı ve üzüntü veren duyguya ne ad verilir?
İhtiyaç
13)Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özellerikleri arasında yer alır?
İnsan ihtiyaçları sonsuzdur
14)Doğada her istenildiğinde bulunabilen ve çaba sarf etmeden elde edilebilen mallara ne ad verilir?
Serbest mallar
15)Bir firmanın üretim miktarının belirlenmesi aşaıdaki iktisat bölümlerinden hangisine girer?
Mikro iktisat
16)Ekmek üretimi sürecinde kullanılan aşaıdaki mal ve hizmetlerden hangisi tüketici malı kategorisinde yer alır?
Ekmek
17)Aşağıdakilerden hangisi serbest mal kategorisinde yer alır?
Hava
18)Aşağıdakilerden hangisi kişisel hizmete bir örnek değildir?
Bankacılık
19)Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir?
Betimleyici iktisat
20)İktisatçının bir olayla ilgili gerçeklerden hareketle bazı genellemeler yapması aşağıdaki yöntemlerden hangisini ifade eder?
Tümevarım
21)İhtiyaçları tatmine yarayan ancak maddi olmayan her türlü şeye ne ad verilir?
Hizmet
22)Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın inceleme konularından biridir?
Firma arzı
23)Sigara tiryakiliği ve alkol bağımlılığı ihtiyaçlarınhangi özelliği ile ilgilidir?
İhtiyaçların tatmin edildikçe şiddetinin artması
24)Birey için doğru olanın grup için de doğru olacağı şeklinde hatalı bir sonuca ulaşılmasına ne ad verilir?
Tümleme yanılgısı
25)Mevcut koşullar değiştiği zaman ne olacağının incelenmesi analizine ne ad verilir?
Marjinal analiz
26)Bireyin emek yedikçe her ilave tabaktan aldığı haz azalır.Bu durum ihtiyaçların hangi özelliğini anlatır?
İhtiyaçların tatmin edildikçe şiddetlerinin azalması​
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst