Atatürk Ilkeleri Ve Inkılap Tarihi 2005 Ara Sınav Soruları

Marea

Bayan Üye
Atatürk Ilkeleri Ve Inkılap Tarihi 2005 Ara Sınav Soruları 1. Ulusal Kurtuluş savaşı’nın başlatılmasının karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Amasya

2. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Hukuk kuralları

3. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Boğazların ele geçirilmesi

4. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğruna ilk mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
YANIT: Genç Osmanlılar

5. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?
YANIT: Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi gerekliliği

6. İtalya’nın 1.Dünya Savaşı’nda İtilaf devletleri tarafına geçmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
YANIT: Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya’ya yayılması sonucu cephelerin genişlemesine

7. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
YANIT: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız arap devletlerinin kurulabileceği
8. Mondoros ateşkes anlaşmasının hemen ardından toplanan ve omsalı devletinin uluslar kurumuna alınması yurtdışına kurullar gönderilerek Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçlar çerçevesinde birleşen ancak başarısız olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Milli kongre

9. Erzurum kongresi öncesi kent halkını örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Ermeni tehlikesinin yaklaşması

10. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi başka devletlerin egemenliği altında yaşayan uluslara kendi bağımsızlıklarını sağlama olanağı veren ilkeleri ortaya koymuştur?
YANIT: Wilson

11. I.Dünya savaşının tüm katılımcı devletler açısından en önemli genel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Amerika dahil savaşa katılan tüm ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın başlaması

12. 23 Nisan 1920’de toplanan 1.TBMM’yi Osmanlı parlemontosundan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Ayan ve mebusan meclisleri yerine tek meclisten oluşması

13. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesini temel nendi aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Islahat hareketlerini yürütenlerin ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamaması

14. TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu
ve Rumeli Müdafa-i Hukuk derneği üyelerini
üzerinde görüş birliğine vardıkları tek nokta
aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Yurdun kurtarılması

15. Osmanlı Meclis-i Mebusanının hiçbir zaman
doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir
egemenlik anlayışını yansıtamamış
olmasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
YANIT: Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması

16. Düzenli ordu ilk başarılı sonucunu hangi
cephede kime karşı almıştır?
YANIT: Doğuda Ermenilere


17. Yunanlıların İstanbul’u işgal edememesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Anlaşma devletlerinin işgale izin vermemesi

18. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin
eğitim konusundaki atılımlarından değildir?
YANIT: Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun çıkartılarak Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

19. Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya
savaşı sonunda kurulan Yugoslavya Krallığı
içinde yer almaz?
YANIT: Macaristan

20. Avrupa’yı demokratik değerlerin işlediği bir
yer haline getirmek ve insan hakları
konusunda çalışmak için aşağıdaki
örgütlerden hangisi kurulmuştur?
YANIT: Avrupa konseyi

21. Aşağıdakilerden hangisi 1930-1945 arasında
Türkiye’nin ekonomik durumu için
söylenemez?
YANIT: Tarımsal üretimin pazarlarda değer kazanması

22. Yürütme gücünün parlamento içinden
çıkarak hükümete serbestlik, parlamentoya
denetleme hakkı veren sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Parlamenter sistem

23. Türk ırak sınırı aşağıdakilerden hangisiyle
kesin biçimini almıştır?
YANIT: Uluslar kurumu

24. TBMM’nin saltanatı kaldırırken saltanatın
geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay
aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Anlaşma devletlerinin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi


25. 1924 anayasasına göre savaş ilanı ve barış
ve uluslararası anlaşma kime aittir?
YANIT: TBMM

26. Aşağıdakilerden hangisi 23 şubat 1921’de
toplanan Londra konferansının
sonuçlarındandır?
YANIT: TBMM hükümetinin varlığının kabul edilmesi


27. Yunanlıların İnönü ye kadar ilerlemesi ve
kanlı çarpışmaların meydana gelmesini
hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Çerkez Ehem’in Kütahya da yakalanması

28. Lozan anlaşmasıyla İmros, Bozcaada ve
tavşan adası dışındaki ege adalarının geri
alınamamasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
YANIT: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

29. Mustafa Kemal Paşanın 9.Ordu Müfettişliğine
atanmasıyla istenen temel amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Doğu karadenizde asayişin sağlanması ve İngiliz tehdidinden kurtulmak

30. Aşağıdakilerden hangisi I.Dönem TBMM’nin
özelliğini yansıtmaz?
YANIT: Kadınların meclise girmiş olması​
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst