AÖF Diploma İşlemleri

InnoCence

ÜLKÜ & UMAY
Webmaster
Prenses
Yılsonu ve tek ders sınavı sonucundan mezun olan öğrencilerin sınav sonuçları fakülteye ulaştıktan 15 gün sonra, mezun öğrenciler bağlı oldukları büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak olabileceklerdir.

a) Diplomalar posta ile gönderilmez, öğrenciden başkasına verilmez.

b) Mezun olan öğrencilere çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmemektedir.

c) Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle ad, soyadında değişiklik olan son sınıf öğrencileri büroya başvurarak bu değişikliği bildirmelidirler.


4) Önlisans Diploması


İktisat ve işletme Fak. öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara, fakülteden kayıtlarını sildirmek şartıyla önlisans diploması alabilirler.

a) Önlisans diploması almak için;

- Sınav sonuç belgesi elinize ulaştıktan sonra AÖF Bürosuna kaydınızın silinerek, önlisans diploması istediğinizi belirten bir dilekçeniz ve kimlik kartınızla birlikte bizzat başvurmalısınız.

- Büroya başvurduktan 15 gün sonra başvurduğunuz bürodan bizzat kendiniz alabilirsiniz (Diplomanız başka birine verilmez)

- Öğretim gideri ve cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkı payı 2.taksidini ödemeyen öğrencilere borçlarını ödemeden diploma verilmez.

b) Önlisans diploması almış öğrenci tekrar lisans tamamlamak isterse her yıl fakültelerce verilen ilanlardan belirtilen tarihlerde başvurup, başvurusu kabul edildiğinde 3.sınıfa kayıt yaptırarak öğretime devam edebilirler.

Lisans ve Önlisans Diplomasını Kaybedenler :

* Bu öğrencilere "bir defaya mahsus olmak üzere" bir belge verilir. Bunun için;

- Diplomanızı kaybettiğinizi belirten gazete ilanı

- Öğrenci numarası, mezun olduğunuz öğretim yılı bilgilerini içeren dilekçe ile AÖF Bürolarına başvurarak 15 gün içinde belgenizi alabilirsiniz.

- Bu belgeyi başvurduğunuz bürodan imza karşılığı almanız gerekir. Bu belge 2.kez düzenlenmez.***********************

1.3. Mezuniyet ve Sonrası işlemler

iktisat, isletme ve Açıkögretim Fakültelerinin dört yıllık bölümlerinden mezun olanlara "Anadolu Üniversitesi Lisans Diploması", iki yıllık programlardan mezun olanlara "Anadolu Üniversitesi ön Lisans Diploması" verilir.

Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.

1.3.1. Diploma

Diplomalar yi! sonu veya bütünleme sınav sonuçlan öğrencilerin eline geççiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır.Sınav sonuçlan Fakülteye ulaştıktan sonra mezuniyetle ilgili çalışmalar için gerekli olan 15 günlük süreden önce; çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belgenin verilmesi mümkün olmamaktadır.Bu nedenle mezunlar Dekanlık., Merkez Büro veya bürolardan diploma dışında herhangi bir mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır, bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Mezuniyetle ilgili gerekli hazırlıklar bitince diplomalar hemen hazırlanarak mezunlara verilmek üzere bağlı oldukları bürolara gönderilmektedir.Yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olan öğrenciler, hazırlık için gerekli olan 15 günlük süre sonunda bağlı olduklar! büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.Fakülteye "Öğretim Gideri" ve "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı" borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle adında, soyadında ve doğum tarihinde değişiklik olan veya ikinci adini öğretimleri süresince kullanmayan son sınıf öğrencileri diplomalar düzenlenmeden, bu kılavuzun

II. 2.7.2. maddesindeki açıklamaya uygun olarak değişiklik ve düzeltmelerini yaptırmaları gerekir.Hazırlanan diplomadaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, diplomanız! teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmi bir belgenin yanınızda bulunması' gerekir.Ayrıca açıkögretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanların diplomalarının yurtdışındaki üniversitelerdeki denkliğini belirten belgeyi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak almalar! gerekmektedir.

1.3.2. Diploma Eki

"Diploma Eki", diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusa! eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.

"Diploma Eki", diplomaya ek bir belge olup, diploma yerine kullanılamaz ancak diploma ile birlikte geçerlidir."Diploma Eki"nin en önemli amaçlarından biri yüksek öğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Diploma Ekinde herhangi bir yargı yada önermeye yer verilmez.İngilizce olarak hazırlanan "Diploma Eki" açikögretim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin öğrencilerine 2005-2006 öğretim yılından itibaren mezun olduklarında ücretsiz olarak verilir.

1.3.3. Not Durum Belgesi (Transkript)

Mezun olan öğrencilere "Diploma", "Diploma Eki (Diploma Supplement)" yanında "not durum belgesi (Transkript)" verilir. Mezunlara diplomalar! ile birlikte

************************************************** ************************

verilen not durum belgesi (Transkript) öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince sorumlu olup başardıkları derslerin bir dökümüdür. Bunun yanında 1999-2000 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler Merkez Bürodan, sonraki yularda mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler AÖF Bürolarından not durum belgesi alabilirler.

Açıkögretim Fakültesi ön lisans programlarından veya meslek yüksekokullarından mezun olup, dikey geçimle iktisat ve isletme Fakültelerine kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin, Açıkögretim Sistemiyle Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca, basari ve mezuniyet rotunun belirlenmesinde: önceki yüksek öğretim kurumundan almış olduklar! notlar dikkate alınmaz.

1.3.4. Yeniden Lisans ve Ön Lisans Diplomasi Düzenlenmesi

Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen dip! oradaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde "ikinci Nüsha (Duplikata)" ibaresi yer alır.

"ikinci Nüsha (Duplikata) Diploma" en geç 45 gün içerisinde düzenlenecektir. Diplomasını kaybedenler Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 40003689-5001 nolu hesabına 50.00 YTL. tutarında ücreti ödeyip, bankadan aldıkları dekontun aslini dilekçelerine ekleyerek, AÖF bürosuna başvurabilirler.

"ikinci Nüsha (Duplikata) Diploma" düzenlenebilmesi için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo, vb. yolla gönderilmesi halinde işlem yapılmaz ve yatırılan bedel iade edilmez.

1.4. Onur ve Yüksek Onur Belgesi

Açıkögretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 maddeleri uyarınca öğrencilerimize ve mezunlar i-miza verilmek üzere hazırlanan onur ve yüksek onur belgeleri AÖF büroları aracılığı ile teslim edilmektedir.1.5. Mezun Kart:

Anadolu Üniversitesi olarak. Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki birlik, dayanışma, iletişimi devam ettirmek amacıyla mezunlarımıza "Mezun Kartı" diplomalar! ile birlikte verilmektedir.

1.6. iletişim Merkezi

Merkez Büro'ya bağlı olarak hizmet vermekte olan iletişim merkezi öğrenci hizmetleriyle ilgili öğrencilerimizin her türlü sorularına telefon veya e-mail i!e yanıt vermektedir. Öğrenciler aşağıda numaralan verilen telefonlardan bilgi alabilecekleri gibi

mrkburo[MENTION=69874]anadolu[/MENTION].edu.tr adresine e-mail göndererek isteklerini yazılı olarak ulaştırabilirler.

1.7. Diğer Öğrenci Hizmetleri

« Öğrenim ve katkı kredisi alan öğrencilerin takibi, kaydı silinenlerin Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bildirilmesi,

• iki yıl üst üste kaydını yeniletmediğinden kaydı silinecek öğrencilerin toplu kayıt silme işlemlerinin yapılması ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi,

• Öğrencilerin "Öğretim Gideri" ve "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı" 1. ve 2. taksit ödemeleriyle ilgili sorunların giderilmesi,

• öğrenci kimlik kartlarının hazırlanarak AÖF büroları aracılığı ile dağıtım işlemlerini de yürütmektedir
 
---> AÖF Diploma İşlemleri

öğrenci kimliğini yollarsin ben alirim seninkini de :)
 
---> AÖF Diploma İşlemleriÖğrencinin kendisi gelecek diyo. Okumuyon mu !

[MENTION=151147]CaSPeR35[/MENTION]

- Diplomamı benim dışımda birisi alabilir mi? sorusunun cevabı evet olacaktır. Sizin T.C. kimlik belgenz ve öğrenci kimliğinizi yanında götüren 1.dereceden akrabalarınız Anne baba abla kardeş eş veya çocuklarınız sizin adınıza diplomanızı alabilir. Diplomayı aldığınızda öğrenci kimliğinizi büroda bırakıyorsunuz.
http://www.duslerforum.org/aof-2013-mezunlari-diplomalarini-ne-zaman-alacak-t516280.html?t=516280

:hi:
 
---> AÖF Diploma İşlemleriYılsonu ve tek ders sınavı sonucundan mezun olanlar kendileri gitmeliymiş :H

Gerçi En Doğrusu Bu Ama İki Konu arasında Bir Çelişki Doğdu Şimdi. :M

Neyse. O Gün Gelsinde Bir ..

Yine de Herkes Kendi Diplomasını Kendisi Almaya Gitsin.. :D

Ben Denerim Emine'nin Diplomayı Verecekler mi Diye. Verirlerse Alırım :D buradan Haberdar Ederim :D
 
---> AÖF Diploma İşlemleri

Gerçi En Doğrusu Bu Ama İki Konu arasında Bir Çelişki Doğdu Şimdi. :M

Neyse. O Gün Gelsinde Bir ..

Yine de Herkes Kendi Diplomasını Kendisi Almaya Gitsin.. :D

Ben Denerim Emine'nin Diplomayı Verecekler mi Diye. Verirlerse Alırım :D buradan Haberdar Ederim :D

En mantıklısı :R
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst