2023 - Barış Sağlam şiirleri

Kaçın Kaçın

Tefeci Habib adım adım
Çocuklarla karşılaşıyor an ve an
Çocuklardan sesler geliyor kulaklarına
''Kaçın kaçın tefeci Habib geliyor
Ayaklarından çıkan toz bize ulaşırsa
Biz çok zarar ederiz'' diyorlar
Buna üzülen tefeci Habib gidiyor ziyarete
Büyük bir evliyanın ziyaretine

Oracıkta tövbe ediyor Mürşidi ile
Yola koyuluyor Habib bu kez istikametine
Yolda karşılaştığı borcu olanlara
Helal eder hakkını hepsine helal
Çocuklarla yeniden karşılaşıyor Habib
Artık ona derler sofi Habib
Yine çocuklardan bir ses işitiyor
''Kaçın kaçın sofi Habib'e ulaşmasın
Ayaklarımızdan ona toz ulaşmasın
Yoksa çok zarar edenlerden oluruz''

Böyledir sofilik o ilk tövbe gününde
Kalp tertemiz olur ilk tövbe gününde
Bir Evliya var Adıyaman Menzil'de
Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbâki'dir adı
O gün hava sıcaktı, ziyareti kolaydı
Gittim ziyaretine çorbası sıcaktı
Bende tövbe ettim Kahta Menzil'de

Barış Sağlam
 
Naat-ı Şerif

Kabeye hasret idi kalbim, sızlıyordu

Hasretinden başka yöne bakamıyordu nemli gözlerim

Ziyaret lütuf etseniz,

Saadetli sık ve uzun kirpiklerinizi özlüyoruz

Saadetli 'nurlu cemalinize, nasıl bakayım yüzüm karalığıyla

Ehli Sünnetten başkasını istemez oldu gönlüm son zamanlarda

Yönüm Kâbe ama muradımdan çıkıverdi Kâbe son zamanlarda

Anneciğimden ve babacığımdan vazgeçtim başka memlekete gidiverdim

Evladımdan eşimden vazgeçtim de size yöneldim

Saadetli ve nûrlu cemalinizi özler oldu ufacık kalbim

Saadetli gönlü şerifiniz oldu yıllardır muradım

Saadetli tebessümleriniz oldu gönlü muradımız

Siz saadetli tebessünleriniz ile alemlere şenlik olursunuz

Siz saadetli tebessümleriniz ile,

Tüm müminlerin evlerine, işlerine, ibadetlerine bereket olursunuz

Bir saadetli tebessümünüz şehrimize ulaşsa,

Bir daha başka pınar aramaz olur bu gönlümüz

Dualarımda saadetli gönlü şerifinizi hoşnut etmek isteyiverdim

Dualarımda saadetli tebessümlerinize sebep olmak isteyiverdim

Biz göremiyoruz muradımızı, Ya Resulullah.

Bu yaşadığımız;

Güzelliklere anlam veremiyoruz, izler mi düşüyor kalbimize ,

Pınarlar niçin akıyor bu sebepten mi bilmiyorum

Sizi özlüyor ve yakarıyor kalplerimiz

Seyyid Muhammed Mübarek efendimdir, efendimdedir vuslatım

Sizsiz olmamayı murad ediverdim, efendimden isteyiverdim

Menzil köyüne hasretiz Sevgili Biricik Peygamberim

Barış Sağlam
 
Böyle midir Aşk Nimetiİlk sevdiğini sorsalar mesela

Sorulduğun da acaba ne derler

Gizler mi, açar mı sevgisini

Hangisi acaba dahaca severAllah;

Bir beldeye helak emri verir

Eski ümmetler zamanın da

Helaka giden melekler korkarlar

Yanaşamazlar mümin kuluna

Geri döner melekler sorarlar

Sorarlar Rabbimize

Yarabbi biz mümin kulunun

Zikrinden korktuk helak edemedik

O nu damı helak edeceğiz

''ilk önce onu helak edeceksiniz''

Buyurur Rabbimiz

''Biz ona zikir nimeti verdik

O bunu halka anlatmadı''

Buyurur RabbimizBöyle midir aşk nimeti acaba

Acaba açsam şimdi sevgimi

Sevdiğimi sizlere

Daha damı güçlü eder sevgimizi

Muhabbetimizi acaba, Rabbimiz.

Sevdiğim Adıyaman Menzil'dedir

Mürşiddir, Seyyiddir

Açık kapalı ayırt etmez

Uyuşturucu içene bakmaz

Tövbe verir misafirlerine

Sever biz ümmeti kalbi ile

Mürşidim Seyyid Muhammed Mübarek'dir

Menzil'dedir, ziyareti kolay yerdedirBarış Sağlam
 
İstişare İleİlk tanışma anı oluyor ya kulda hani

Öylece mi, bazen öyle değil hayat hani

Öncesi de oluyor bazen daha öncesi

Anlatayım da biraz bu tanışma anını

Sanki diyen olur mu, ileriyi görüyorSanki diyenler oluyor mu tahmin ediyor

Teklif bile etmeden sevgilisi sanıyor

Söyler gibi, şair anlatmaya çalışıyor

İki gün önceydi dinleyenlere anlattım

İstişare yaptım ehli ile karar o nunEbu Bekir Sıddık Pirim demiştir;

Zenginlik pinti de, silah korkakta

Karar yetkisi cahilde iyi değildirEhline gittim danıştım istişare ile

Tövbe aldım Mürşidimden istişare ile

Mürşidimdir, anlatırlar onu dilden dile

Adıyaman Kahta Menzil'de Seyyiddir hemdeVaracağım inşaallah sohbet meclisine

İçeceğim çorbasını enfes ve güzelce

Seyda Seyyid Muhammed Mübarek onun adı

Misafirleri bekler ve de özler her anıBarış Sağlam
 
Ud AğacıAdem Babamız kovulmuş idi Cennet den

Yaprak istiyordu gördüğü ağaçtan

Ağaçlar ağız birliği yapmışlar gibi

''Veremeyiz yaprak, kovulana Cennet den''

Diyorlardı Adem Babamıza diyorlardıUd ağacına gitti Babamız o an

Yaprak istedi Ud ağacından

''Olur dedi'' verdi yaprağını o an

Güzel oldu sevindi mi melekler o an

Çektiler makama sordular Ud ağacına;''Sen Cennet den kovulana niçin verdin

Yaprağını çekinmeden niçin verdin''

''O Allah'ın Peygamberidir'' dedi Ud

''Yaprağımı sevdim de verdim''

''O halde'' dediler Ud ağacına

''Sen çok ama çok güzel kokacaksın

Ama insanlar kokun için seni yakacaklar''Böyledir ümmet olmak herhalde

Ateşte iken dosta uzanan el olmak

Dut da olabilirsin meyveni yerler

Dut da olabilirsin gölgende dinlenirler

Ud da olabilirsin ateşten kurtarabilirsin

Ud da olabilirsin ümmeti kurtarabilirsin

Seyyid Abdülbâki Sultana varabilirsin

Sende bir niyetle ziyaret yapabilirsin

Sende pişman olup, tövbe edebilirsinBarış sağlam.
 
Koyul Menziline

Bazısı eczacıdır ilaç sağlamış
Bazısı çaycıdır çayları demlemiş
Öğrencisi de çoktur eğitimdeymiş
Bazısı emekli el emeği vermiş

Aynı anda, birden gürledi sesleri
Zaten aynı andadır muhabbetleri
On on beş dakika evvelini gördüm
Diz dize idi iletildi dertleri

Öyledir Resulullah'ın meclisidir
Müslümanların hep ziyaret yeridir
Adıyaman Kahta Menzil Şubesidir
Sofilerin güzide nöbet yeridir

Adıyaman Menzil'de muhabbet çoktur
Gündüzü akşamları ziyaret çoktur
Gavs-ı Sani Sultan Seyyid Abdülbâki
Ümmete kucak açar seveni çoktur

Sende gel kardeş Adıyaman Menzil'e
Çorba iç, şifa bul koyul menziline

Barış Sağlam
 
Hastane Açılışı

Hastane açılışıydı dostun sohbeti
Doktorlar tayin edilmiş, makamlarında
Hemşireler hastaların, hizmetinde
Hizmetliler, danışmanlar görevlerinde
Duvarlar sağlam çelikler sağlam
Beton direkleri, camları ve tabelası
Mermer merdivenler döşeli
Kaç para harcanmıştır bu binaya
Kaç işçi çalışmıştır
Kaç hastaya şifa olacaktır

İşte denetim ânı
Ve İşte o özel denetim ânı
Sohbetçi şöyle devam etti;
Mübarek elleri arkada geldi
Sadece dedi sadece sohbetçi
Görevliler, tabloları düzelttiler
Çiçekleri düzenlediler

Sonra anladın bu ilimdir
Gavs-ı Sani yaşamıştır bu ilimdir
Sıralı ve simetrik diye hatırlıyorum
Düzenli ve tertiplidir eşyalar, diye hatırlıyorum

Düzenli ve tertipli eşyalar demiş idik
Dostlar sohbetinde;
Tövbe ile başlar tasavvuf demiş idik
Şahit tutarsın tövbeye Mürşidi
Öyle başlar tasavvuf öğrenciliği
Ardından adap yaparsın güzelce
Bir abdest, bir duadır adap dediğimiz

Evlilikte öyle başlar ya
Ya teklif edensindir yada edilen
Yüzükler gelir hemen ardından

Şeyhim Seyda Seyyid Muhammed Mübarek'dir
Adıyaman Menzil'dedir, Mübarek yüzü gülendir
Tövbeye davet eden, zikir sevendir

Barış Sağlam
 
Yeni Yaş

Yeni yaşa girince sevinirdim çocuk iken
Biraz koltuk kabartırdım genç iken
Otuz üç yaşa hayran kaldım, bu yaşta iken
Otuz üç yaşa ise Cennet yaşı derler

Otuz üç metre boydan bahsederder
Kollardan enlemesine otuz üç metre derler
O kadar merhametlidir ki Rabbimiz
Zerre kadar iman yeterlidir derler

Bir Mürşidi kamil sofileri ile gider iken
Bir başkaca ilden bir başkaca ile
Dinlenirler bir çardak altında, sofileri ile
Namazda dır birgün bu Mürşidi kamil
Namazda elini yana doğru savurur
Bir kere savurur iki kere savurur
Sorarlar nazlı sofileri efendim haliniz nicedir
Anlatır Allah dostu halini, çardağının altında
Dinlendiği adamın sekerat, ölüm halini
Kendini borçlu hissetmiş olaki
''Şeytan bu adamın imanını çalacaktı
Bir mani olduk iki mani olduk
İmanını çalamadı biizniilah, imanı kurtardık''

Böyledir Bir mürşidin elinden tutmak
Son nefestir mürşidin, ümmete duası yetişmiştir
Mürşidim Seyda Seyyid Mübarek'dir, Adıyaman Menzil'dedir

Barış Sağlam
 
Bülbül

sultanımin bülbülüdur konuşur
Bülbülün sözleriyle konuşuruz
Bülbülün sakimasi mıdır yakan,
Kavuran o ciğerlerimi yakan

Bülbül derki ;
Gavs yani kutup tekbir Alimdir
Kul şifa ister Rabbimizden
Şifa gönderir Rabbimiz kula
Lakin Şifa ilk evveli Gavsa gönderilir
O üçlere verir şifayı
Üçler yedilere
Yediler kirklara verir şifayı
Kul içerken ilacını su ile
Şifayı katar kirklar suya
Kul sanirki şifa ilaçtan
Şifa Allah'tan

Nakşibendi bülbülüdur sofiler
Seyda Seyyid Mübarekdir Yâr Sultan
Adıyaman Menzil dedir yâr Sultan

Barış Sağlam
 
O'nun adı

Önce Niğde'ye sonra Düzce'ye
Oradan gittim Alaşehir'e
Dolaştım da şehirden şehire
Anlattım Yâr'imi dilden dile
Güzelliği çiçekle böceğe
Duyurmak mi lazımdır güzelce
Seyyid Mübarek'dir onun adı
Bilmem lazım gelir mi her anı

Barış sağlam
 
takipçi satın al
Geri
Üst